THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

THỦ TỤC THAY ĐỔI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp trước mọi cơ quan tổ chức ( đối tác, cơ quan nhà nước,...). Thay đổi người đại diện pháp luật vô cùng quan trọng Luật Hồng Phát thực hiện thủ tục nhanh gọn, đơn giản và uy tín tới khách hàng. Quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới có những thay đổi theo hướng tích cực. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, các bạn cần nắm rõ những quy định tiêu chuẩn về người đại diện theo pháp luật (người ta thường gọi là CEO) tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp

Tin tức

DỊCH VỤ NỔI BẬT

0898.499.682
0898.499.682
icon icon icon