Người đại diện theo pháp luật là người đại diện cho doanh nghiệp trước mọi cơ quan tổ chức ( đối tác, cơ quan nhà nước,...). Thay đổi người đại diện pháp luật vô cùng quan trọng Luật Hồng Phát thực hiện thủ tục nhanh gọn, đơn giản và uy tín tới khách hàng. Quy định về người đại diện theo pháp luật doanh nghiệp theo luật doanh nghiệp mới có những thay đổi theo hướng tích cực. Khi thay đổi người đại diện theo pháp luật, các bạn cần nắm rõ những quy định tiêu chuẩn về người đại diện theo pháp luật (người ta thường gọi là CEO) tương ứng với từng loại hình doanh nghiệp

Luật doanh nghiệp 2020 ra đời và thay thế luật doanh nghiệp 2014 nên có những cải cách thông thoáng hơn cho doanh nghiệp

 

Nếu bạn đang tìm hiểu về thủ tục thay đổi người đại diện pháp luật của công ty thì bài viết dưới đây chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn,…

     1.Tiêu chuẩn được đăng ký là người đại diện pháp luật doanh nghiệp

     Điều kiện để trở thành người đại diện theo pháp luật của công ty:

Căn cứ Điều 13, Điều 14 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, theo đó người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

 • Trên 18 tuổi;
 • Cung cấp duy nhất 01 bản sao chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu là đủ điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của công ty;
 • Không bị treo mã số thuế trên dữ liệu quản lý thuế và quản lý doanh nghiệp;
 • Người đại diện không nhất thiết phải là người góp vốn tại Công ty.
 • Người đại diện của công ty không yêu cầu phải có bằng cấp hay bất kỳ trình độ chuyên môn nào.

     2.Số lượng và chức danh người đại diện pháp luật doanh nghiệp

Số lượng:

Công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

            Chức danh:

 • Một số chức danh có thể đứng người đại diện theo pháp luật theo doanh nghiệp của loại hình này là: Giám đốc công ty;
 • Tổng Giám đốc công ty;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị – đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – Đối với công ty cổ phần;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc/Giám đốc – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch Hội đồng thành viên – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;
 • Chủ tịch công ty – đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
 • Các chức danh quản lý khác quy định tại điều lệ công ty.

     3.Hồ sơ thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp

 • Chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc thẻ căn cước công dân của người đại diện theo pháp luật mới (lưu ý thời hạn của các giấy tờ này hiện còn giá trị sử dụng);
 • Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Biên bản họp công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp( nếu có );
 • Quyết định về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;
 • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký thuế;
 • Giấy giới thiệu hoặc ủy quyền cho Công ty Luật Hồng Phát thực hiện thủ tục tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

     4.Thủ tục – thời gian - chi phí thực hiện thay đổi người đại diện pháp luật doanh nghiệp

 • Nơi nộp hồ sơ: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi công ty đặt trụ sở chính.
 • Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
 • Chi phí:

Chi phí dịch vụ : 700.000 VND;

             + Đăng bố cáo trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiêp: 300.000 VND.

Tổng cộng phí thành lập công ty là 1.00.000 VND.

Để tạo điều kiện cho doanh nghiệp dành nhiều thời gian cho công việc, Luật Hồng Phát thiết kế các gói dịch vụ công ty theo bảng giá cuối bài viết này.

BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁC

NỘI DUNG THAY ĐỔI

CHI TIẾT THAY ĐỔI

NỘI DUNG THỰC HIỆN

PHÍ DỊCH VỤ

THỜI GIAN

THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY, THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

– Thay đổi tên công ty, thay đổi tên doanh nghiệp sẽ liên quan đến con dấu. Vì vậy doanh nghiệp phải khắc lại con dấu.

– Tư vấn tên công ty, tên doanh nghiệp

900.000

5 ngày

– Soạn hồ sơ thay đổi tên công ty và trình khách hàng ký

– Đi nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi (GPKD mới)

– Nhận con dấu mới

500.000

THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH CÔNG TY

– T/đổi địa chỉ trụ sở công ty :
 
a) Cùng Quận/Huyện: không phải khắc dấu lại và chuyển thuế.

– Tư vấn địa chỉ công ty

900.000

5 ngày

– Soạn hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở trình khách hàng ký

– Đi nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi (GPKD mới)

b) Khác Quận/Huyện: phải khắc dấu lại và chuyển thuế.

– Nhận con dấu mới

500.000

– Nộp hồ sơ chuyển quận và nhận kết quả

1.500.000

10 – 15 ngày

THAY ĐỔI NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY

– Người đại diện theo pháp luật công ty có thể là thành viên hoặc cổ đông góp vốn, hoặc có thể người khác.

– Tư vấn người đại diện pháp luật công ty

1.000.000

5 ngày

– Soạn hồ sơ thay đổi đại diện pháp luật công ty và trình khách hàng ký

– Đi nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi (GPKD mới)

T/ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ

– Vốn điệu lệ tăng lên hoặc giảm do công ty quyết định. Gồm dưới đây

– Tư vấn vốn điệu lệ công ty
 
– Soạn hồ sơ thay đổi vốn điệu lệ công ty và trình khách hàng ký


– Đi nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi (GPKD mới )

1.000.000

3 ngày

– Tăng vốn điều lệ CTY TNH 2TV: do thành viên góp vốn thêm, nhận vốn góp cùa thành viên mới

– Tăng vốn điều lệ công ty TNHH 1TV do chủ sở hữu góp thêm vốn

– Tăng vốn CTY cổ phần: do công ty phát hành thêm cổ phần phổ thông cho cổ đông hiện hữu/ hoặc ra bên ngoài cổ đông mới

THAY ĐỔI THÀNH VIÊN GÓP VỐN/ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY.

– Thay đổi thành viên góp vốn công ty TNHH bằng cách sang nhượng, tặng cho phần vốn góp.
 
– Thay đổi cổ đông sáng lập công ty cổ phần trong thời hạn 3 năm kể từ ngày cấp giấy phép. Sau 3 năm tự do chuyển nhượng không cần thay đổi vớ cơ quan đăng ký kinh doanh.

– Tư vấn thay đổi thành viên/ cổ đông công ty

1.000.000

5 ngày

– Soạn hồ sơ thay đổi thành viên/ cổ đông công ty và trình khách hàng ký

– Đi nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi (GPKD mới/ giấy xác nhận cổ đông mới).

– Nộp và nhận kết quả nộp tờ khai thuế TNCN (Nếu chuyển nhượng vốn).

300.000

2 ngày

THAY ĐỔI, BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY

– Tăng, giảm ngành nghề, mã hóa ngành nghề và điều chỉnh chi tiết ngành nghề. gồm :
 
Thay đổi ngành nghề kinh doanh
Bổ sung ngành nghề kinh doanh

– Tư vấn bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty
 
– Soạn hồ sơ thay đổi bổ sung ngành nghề  kinh doanh công ty và trình khách hàng ký


– Đi nộp hồ sơ và nhận kết quả thay đổi (GPKD mới)

1.000.000

5 ngày

TẠM NGỪNG HOẠT ĐỘNG QUAY TRỞ LẠI HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

 

- Tư vấn và soạn hồ sơ tạm ngừng/ quay trở lại hoạt động trước thời hạn và trình khách hàng ký
 
- Nộp hồ sơ và nhận kết quả tại cơ quan nhà nước

700.000

05 ngày

 

 

 

Khi thay đổi đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, quý vị cũng đừng quá lo lắng về cấn đề lựa chọn người đại diện theo pháp luật. Nếu còn bất cứ thắc mắc nào trong quá trình tìm hiểu về người đại diện theo pháp luật khi thành lập công ty hoặc thay đổi người đại diện theo pháp luật, đừng ngần ngại liên hệ Công ty Luật Hồng Phát để được hỗ trợ tốt nhất!

xin chân thành cảm ơn!

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DỊCH VỤ NỔI BẬT

0898.499.682
0898.499.682
icon icon icon