Trước khi tiến hành hoạt động in ấn, các doanh nghiệp hoạt động ngành in phải tiến hành xin cấp phép hoạt động (trừ trường hợp cơ sở in). Trước đây được quy định tại nghị định 60/2014/NĐ-CP tuy nhiên từ ngày 01/05/2018 khi nghị định 25/2018/NĐ-CP sửa đổi nghị định 60 thì việc cấp phép hoạt động ngành in trở lên đơn giản hơn rất nhiều

1. Đối tượng xin cấp giấy phép hoạt động in

Hiện nay, theo quy đinh của nghị định mới thì các loại sản phẩm in phải xin cấp phép hoạt động đã giảm đi đáng kể, các cơ sở chỉ phải xin giấy phép hoạt động in khi hoạt động in các loại sản phẩm sau:

+ Báo, tạp chí và các ấn phẩm báo chí khác theo quy định của pháp luật về báo chí;

+ Mẫu, biểu mẫu giấy tờ do cơ quan nhà nước ban hành;

+ Tem chống giả;

Hóa đơn tài chính, các loại thẻ, giấy tờ có sẵn mệnh giá hoặc dùng để ghi mệnh giá (không bao gồm tiền).

 2. Điều kiện cấp Giấy phép hoạt động in ấn

 

+ Là doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hộ kinh doanh về hoạt động in;

+ Có ít nhất một thiết bị in để thực hiện một trong các công đoạn chế bản, in, gia công sau in;

+ Đối với công đoạn chế bản: Cơ sở in phải có ít nhất một trong các thiết bị : Máy ghi phim, máy ghi kẽm, máy tạo khuôn in;

+ Đối với công đoạn in: Cơ sở in phải có máy in;

+ Đối với công đoạn gia công sau in: Cơ sở in phải có máy dao xén (cắt) giấy và có ít nhất một trong các thiết bị: Máy đóng sách ( đóng thép hoặc khâu chỉ), máy vào bìa, máy kỵ mã liên hợp, dây chuyền liên hợp hoàn thiện sản phẩm in hoặc thiết bị phù hợp với sản phẩm gia công.

+ Có mặt bằng để thực hiện chế bản, in, gia công sau in ngoài khu dân cư, trừ cơ sở in chỉ sử dụng công nghệ thiết bị in laser, in phun khổ từ A0 trở xuống và cơ sở in là hộ gia đình hoạt động in lưới ( lụa) thủ công;

           + Có đủ điều kiện về an ninh- trật tự bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật;

           + Có chủ sở hữu là tổ chức, cá nhân Việt Nam;

           + Có người đứng đầu là công dân Việt Nam, thường trú hợp pháp tại Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có trình độ cao đẳng trở lên về chuyên ngành in hoặc  được Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Xuất bản, In và Phát hành) cấp giấy chứng nhận bồi dưỡng nhiệm vụ quản lý hoạt động in.

  3. Quy trình, thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động in

     3.1 Hồ sơ cấp giấy phép hoạt động in

        Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động in theo mẫu 01/ NĐ 25/2018 NĐ-CP

        Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm bản chính để đối chiếu: chứng nhận đăng ký kinh doanh/ giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp  / giấy chứng nhận đầu tư/ giấy chứng nhận đăng ký thuế/ quyết định thành lập cơ sở in đối với cơ sở in sự nghiệp công lập;

        Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất và thiết bị để thực hiện một trong các công đoạn chế bản in, in và gia công sau in xuất bản phẩm;

        Bản sao có chứng thực văn bằng do cơ sở đào tạo chuyên ngành in cấp hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý hoạt động in xuất bản phẩm do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp;

        Bản sao có chứng thực giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh – trật tự, vệ sinh môi trường do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp.

        Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở in;

     3.2 Thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động in

     Cơ sở in thuộc các bộ, cơ quan, tổ chức Trung ương gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ Thông tin và Truyền thông;

     Cơ sở in khác gửi hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến hoặc dịch vụ bưu chính, chuyển phát hoặc nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Trường hợp hồ sơ gửi qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến phải đảm bảo tính pháp lý theo quy định của pháp luật về chữ ký số và các quy định liên quan;

    Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động in phải cấp giấy phép trong đó ghi rõ nội dung hoạt động in phù hợp với thiết bị của cơ sở in và cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu quốc gia về hoạt động in; trường hợp không cấp giấy phép phải có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Trân trọng cảm ơn!

 

ĐẦU TƯ - GIẤY PHÉP

DỊCH VỤ NỔI BẬT

0898.499.682
0898.499.682
icon icon icon