Thành lập công ty là bước đầu tiên của quá trình khởi nghiệp, kê khai thuế và báo cáo tình hình hoạt động của công ty hàng tháng hàng quý là quý trình diễn ra song song suốt quá trình hoạt động của công ty. Luật Hồng Phát xin cung cấp dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý và hướng dẫn nộp các biểu mẫu kế toán như sau

Khi mới thành lập công ty, bước đầu và hoạt động các chủ doanh nghiệp thường băn khoăn không biết kế toán cần phải làm những gì? và nộp những chứng từ nào? biểu mẫu nào cho cơ quan thuế hàng tháng hàng quý hay không?

1. Các tơ khai cần báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý 

  • Lập và kê khai tờ khai thuế giá trị gia tăng ( trong HTKK)

Tờ khai thuế GTGT khấu trừ: 01/GTGT. Kèm theo:

+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Mua vào: PL01-2/GTGT
+ Bảng kê hoá đơn chứng từ hàng hoá dịch vụ Bán ra: PL01-1/GTGT.
+ Và các bảng kê phụ lúc khác nếu có. (theo mẫu tại Thông tư 28/2011/TT-BTC)

  • Lập và kê khai tờ khai thuế Thu nhập cá nhân

+ Tờ khai thuế TNCN theo quý kế toán dùng mẫu tờ khai: 02/KK-TNCN theo quý.

- Trường hợp khấu trừ thuế đối với thu nhập từ đầu tư vốn, chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền, nhượng quyền thương mại, trúng thưởng thì khai và nộp tờ khai theo mẫu số 03/KK-TNCN theo quý.

- Trường hợp trong quý, công ty không phát sinh khấu trừ thuế thu nhập cá nhân (tức là không có số thuế phải nộp ) thì không phải khai thuế.

- Nếu công ty ban thuộc đối tượng nộp thuế theo quý thì hạn nộp tờ khai thuế TNCN là ngày 30 của tháng sau quý ( ví dụ quý III là ngày 30/10/2013)

  • Lập và kê khai hồ sơ khai thuế TNDN tạm tính quý :

+Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu 01A/TNDN

+Tờ khai thuế TNDN quý theo mẫu số 01B/TNDN

-Thời hạn nộp Hồ sơ khai thuế và nộp thuế : chậm nhất là ngày 30(hoặc 31) tháng đầu tiên sau quý.

* Trường hợp doanh nghiệp được gia hạn nộp thuế TNDN quý I/2013 theo Thông tư số 16/2013/TT-BTC ngày 08/02/2013 của Bộ Tài chính thì thời hạn nộp thuế TNDN quý I/2013 chậm nhất là ngày 30/10/2013.

  • Lập và báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý I nộp chậm nhất ngày 30/4, Quý II, nộp chậm nhất ngày 30/7, Quý III nộp chậm nhất ngày 30/10, Quý IV nộp chậm nhất ngày 30/1 của năm sau:

+ Mẫu: BC26-AC ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT_BTC

Mẫu BC26-AC báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

2. Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng, hàng quý tại Luật Hồng Phát

  • Dịch vụ báo cáo thuế hàng tháng:

- Tư vấn cho bên A về các chứng từ cần thiết để phù hợp và đúng với quy định của pháp luật.

- Tiếp nhận bản sao chứng từ doanh nghiệp, kiểm tra và sắp xếp hợp lý + Lập tờ khai thuế và nộp cho cơ quan thuế theo yêu cầu.

- Hỗ trợ thủ tục bảo hiểm về thủ tục báo tăng, báo giảm qua phần mềm và mạng.

  • Dịch vụ báo cáo thuế hàng quý:

- Có trách nhiệm cầm chữ ký số ( nếu công ty có chữ ký số) và gửi tờ khai thuế cho khách hàng  đúng thời gian quy định của nhà nước

- Rà soát, lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

- Tạm tính thuế TNDN, lập báo cáo hàng tồn.

- Chịu trách nhiệm giải quyết các vấn đề liên quan đến hồ sơ chậm nộp, khai thuế sai

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp ký hợp đồng trọn gói 1 năm với Luật Hồng Phát thì còn được hỗ trợ thêm:

  • Làm báo cáo tài chính cuối năm:

- Kiểm tra toàn bộ tờ khai thuế, điều chỉnh lại các sai sót năm trước.

- Chốt số liệu, cân đối lãi lỗ, kiểm tra các vấn đề còn tồn đọng công nợ.

- Hoàn thiện và phân loại chứng từ trước khi lên sổ sách Báo cáo tài chính.

- Lập báo cáo tài chính cuối năm hoàn thiện + Hoàn tất các thủ tục bàn giao cho doanh nghiệp.

- In sổ sách, phiếu thu, phiếu chi, phiếu xuất, phiếu nhập, sổ quỹ, ngân hàng  sau kỳ báo cáo tài chính cuối năm vào tháng 5- tháng 6 năm tiếp theo

  • Ngoài ra Luật Hồng Phát sẽ:

- Thông báo quý khách hàng sẽ được thông báo các thông tư , nghị định về thuế khi có sự thay đổi.

- Hỗ trợ, hướng dẫn quý khách hàng làm các thủ tục về thuế.

- Thay mặt quý DN làm các thủ tục Quyết toán Thuế khi có Quyết định Thanh tra.

Lợi ích của quý khách khi thuê dịch vụ kế toán trọn gói của chủng tôi:

- Đảm bảo an toàn, chính xác tuyệt đối.

- Tiết kiệm đến mức tối thiểu chi phí và thời gian.

- Tính chuyên môn hóa trong dịch vụ trọn gói.

- Chi phí luôn rẻ hơn rất nhiều so với Tuyển Kế toán trưởng.

- Chúng tôi đồng hành cùng DN suốt quá trình làm việc.

- Thay mặt DN làm việc với cơ quan Thuế

Hãy liên hệ ngay với Luật Hồng Phát để việc xử lý hóa đơn chứng từ của doanh nghiệp bạn trở lên đơn giản và đúng luật nhất.

Xin trân thành cảm ơn!

 

KẾ TOÁN THUẾ

DỊCH VỤ NỔI BẬT

0898.499.682
0898.499.682
icon icon icon