Khi nhu cầu mở rộng thị trường của doanh nghiệp tăng thì thành lập các chi nhánh là điều hiển nhiên sẽ phải làm và Hạch toán độc lập - hạch toán phụ thuộc là hai hình thức hạch toán thuế của chi nhánh. Vậy Chi nhánh nên đăng ký hoạch toán độc lập hay hoạch toán phụ thuộc? Hãy cùng tìm hiểu

Làm sao có thể phân biệt chi nhánh hạch toán độc lập và chi nhánh hạch toán phụ thuộc để có thể xác định doanh nghiệp mình nên đăng ký loại hoạch toán nào cho chi nhánh? Luật Hồng Phát xin đưa ra một vài tiêu chí sau để quý khách hàng cân nhắc trước khi quyết định doanh nghiệp mình nên đăng ký hoạch toán theo phương thức nào.

 

Căn cứ Khoản 1 Điều 44 của Luật Doanh nghiệp 2020 thì: " CChi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp"

1. Khái quát về chi nhánh độc lập

 • Định nghĩa về chi nhánh độc lập:

Chi nhánh hoạch toán độc lập là chi nhánh mà việc kê khai thuế hàng quý và báo cáo tài chính hằng năm của chi nhánh được phép kê khai ở Cơ quan thuế quản lý tại địa chỉ chi nhánh đặt trụ sở mà không cần kê khai chung với công ty chính.

 • Địa điểm đăng ký chi nhánh độc lập:

Có thể đăng ký cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với địa chỉ trụ sở chính của công ty

 • Mức đóng thuê môn bài hàng năm: 

Thuế môn bài áp dụng đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 1.000.000 đồng/ Năm.

      Công ty thành lập từ 1/7 hàng năm sẽ đóng ½ mức thuế trên.

Tuy nhiên, Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 22/2020/ NĐ – CP thay thế 1 số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về mức nộp lệ phí môn bài cho doanh nghiệp

​Đơn vị phụ thuộc của công ty trong khoảng thời gian công ty được miễn thuế ( Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,..) (

Như vậy, Nếu doanh nghiệp thành lập sau 25/2/2020 thì sẽ được miễn thuế năm đầu tiên và đương nhiên các đơn vị phụ thuộc bao gồm cả chi nhánh cũng được miễn thuế môn bài trong thời gian công ty được miễn thuế.

 • Cách tính thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với loại hình chi nhánh độc lập: 

Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp. Nếu đơn vị trực thuộc có con dấu, tài khoản tiền gửi ngân hàng, trực tiếp bán hàng hóa, dịch vụ, kê khai đầy đủ thuế giá trị gia tăng đầu vào, đầu ra có nhu cầu kê khai nộp thuế riêng phải đăng ký nộp thuế riêng và sử dụng hóa đơn riêng

 • Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với loại hình chi nhánh độc lập:

- Người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

- Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc hạch toán độc lập thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp phát sinh tại đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc

 • Hình thức hoạt động của kế toán đối với loại hình chi nhánh độc lập:

Hạch toán đầy đủ sổ sách, báo cáo tài chính,... Phòng kế toán hay bộ phận kế toán ở chi nhánh hạch toán độc lập là một đơn vị kế toán theo Luật kế toán

2. Khai quát về chi nhánh phụ thuộc

 • Định nghĩa về chi nhánh phụ thuộc: 

Chi nhánh hoạch toán phụ thuộc là chi nhánh mà việc kê khai thuế hàng quý và báo cáo tài chính hằng năm của chi nhánh sẽ được kê khai chung với công ty chính ở Cơ quan thuế quản lý của công ty chính.

 • Địa điểm đăng ký chi nhánh phụ thuộc: Có thể đăng ký cùng tỉnh hoặc khác tỉnh với địa chỉ trụ sở chính của công ty
 • Mức đóng thuê môn bài hàng năm:

Thuế môn bài áp dụng đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 1.000.000 đồng/ Năm.

      Công ty thành lập từ 1/7 hàng năm sẽ đóng ½ mức thuế trên.

Tuy nhiên, Căn cứ theo Điều 1 Nghị định 22/2020/ NĐ – CP thay thế 1 số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP quy định về mức nộp lệ phí môn bài cho doanh nghiệp

​Đơn vị phụ thuộc của công ty trong khoảng thời gian công ty được miễn thuế ( Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh,..) (

Như vậy, Nếu doanh nghiệp thành lập sau 25/2/2020 thì sẽ được miễn thuế năm đầu tiên và đương nhiên các đơn vị phụ thuộc bao gồm cả chi nhánh cũng được miễn thuế môn bài trong thời gian công ty được miễn thuế.

 • Cách tính thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với loại hình chi nhánh phụ thuộc:

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cùng nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì người nộp thuế thực hiện khai thuế giá trị gia tăng chung cho cả đơn vị trực thuộc.

 • Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với loại hình chi nhánh phụ thuộc:

- Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc nhưng hạch toán phụ thuộc thì đơn vị trực thuộc đó không phải nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp; khi nộp hồ sơ khai thuế thu nhập doanh nghiệp, người nộp thuế có trách nhiệm khai tập trung tại trụ sở chính cả phần phát sinh tại đơn vị trực thuộc

 • Hình thức hoạt động của kế toán đối với loại hình chi nhánh phụ thuộc:

Số liệu trong sổ sách là một phần của sổ sách của công ty. Đơn vị kế toán của công ty bao gồm bộ phận kế toán các chi nhánh.

3. Nên đăng ký hoạch toán độc lập hay hoạch toán phụ thuộc cho chi nhánh công ty?

Hạch toán độc lập:
Ưu điểm: Dễ quản lý chi phí, chứng từ, phân tích lỗ lãi của cty và chi nhánh.
Nhược điểm: cuối tháng phải lập 2 BCTC, 2 Báo cáo thuế (các loại), các báo cáo cho các cơ quan chức năng khác cũng phải làm riêng cho công ty và chi nhánh, chứng từ cũng phải lưu riêng.

Hạch toán phụ thuộc:
Ưu điểm: Giảm thiểu 1 số công việc kế toán như lập các loại báo cáo.
Nhược điểm: Khó quản lý chi phí, lỗ lãi, chứng từ.

Vậy tùy vào mục đích thành lập chi nhánh mà quý vị hãy cân nhắc mình nên đăng ký hình thức hoạch toán nào cho chi nhánh của mình

>>> Tham khảo:

 • Thủ tục thành lập chi nhánh;
 • Thủ tục thành lập địa điểm kinh doanh khác tỉnh;
 • Lập văn phòng đại diện công ty 

​Xin chân thành cảm ơn quý vị !

 

THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

DỊCH VỤ NỔI BẬT

0898.499.682
0898.499.682
icon icon icon