Hoá đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên có trường hợp người bán không phải xuất hóa đơn cho khách hàng của mình. Hãy cùng Luật Hồng Phát tìm hiểu đó là những trường hợp nào thông qua bài viết dưới đây.

1. Cơ sở pháp lý

  • Nghị định 51/2010/NĐ-CP quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, xử phạt vi phạm hành chính về hoá đơn.
  • Nghị định 04/2014/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 51/2010/NĐ-CP.
  • Thông tư 39/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định về hóa đơn bán hàng hóa.
  • Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC.

2. Các trường hợp không phải xuất hóa đơn

Hoá đơn là chứng từ do người bán lập, ghi nhận thông tin bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên có trường hợp người bán không phải xuất hóa đơn cho khách hàng của mình theo Điều 18 Thông tư 39/2014/TT-BTC trong trường hợp cụ thể sau:

  • Bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn.
  • Khi bán hàng hóa, dịch vụ không phải lập hóa đơn thì người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập Bảng kê. Trường hợp người bán nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì Bảng kê bán lẻ phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng” và “tiền thuế giá trị gia tăng”. Hàng hóa, dịch vụ bán ra ghi trên Bảng kê theo thứ tự bán hàng trong ngày (mẫu số 5.6 Phụ lục 5 ban hành kèm theo Thông tư này).
  • Cuối mỗi ngày, cơ sở kinh doanh lập một hóa đơn giá trị gia tăng hoặc hóa đơn bán hàng ghi số tiền bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ trong ngày thể hiện trên dòng tổng cộng của bảng kê, ký tên và giữ liên giao cho người mua, các liên khác luân chuyển theo quy định. Tiêu thức “Tên, địa chỉ người mua” trên hóa đơn này ghi là “bán lẻ không giao hóa đơn

Tại Khoản 7 Điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hoá đơn tự in hoặc hoá đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hoá đơn thì không phải gạch chéo”.

Hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì khi bán hàng hóa, dịch vụ không bắt buộc phải lập hóa đơn trong trường hợp bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần, trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn. Nếu không lập hóa đơn thì người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, đồng thời Bảng kê phải có tên, mã số thuế và địa chỉ của người bán, tên hàng hóa, dịch vụ, giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra, ngày lập, tên và chữ ký người lập.

Thêm vào đó mặc dù bán hàng hóa, dịch vụ có tổng giá thanh toán dưới 200.000 đồng mỗi lần nhưng nếu người mua yêu cầu lập hóa đơn thì người bán vẫn phải lập và giao hóa đơn theo yêu cầu của người mua.

Trên đây là tư vấn của Luật Hồng Phát về các trường hợp không phải xuất hóa đơn. Nếu cần hỗ trợ hoặc thắc mắc, vui lòng liên hệ chúng tôi để nhận được câu trả lời nhanh và hiệu quả nhất.

Xin trân trọng cảm ơn!

>>> Tham khảo bài viết tại đây

HÓA ĐƠN - CHỮ KÝ SỐ

DỊCH VỤ NỔI BẬT

0898.499.682
0898.499.682
icon icon icon